Algemeen

Een osteopaat speurt manueel naar de oorzaak van lichamelijke klachten en ongemakken. Er wordt dus niet altijd of alleen gewerkt ter hoogte van de klacht maar de patiënt wordt als een geheel behandeld. Zo krijgt elke patiënt de therapie die op zijn lijf geschreven is. De technieken worden op een zachte en veilige manier afgestemd op elke persoon, van jong tot oud, rekening houdend met ieders gezondheidstoestand. Zo kunnen we efficiënt en veilig werken met pasgeborenen, kinderen, zwangere vrouwen, volwassenen en ouderen.

We gaan ook preventief op zoek naar kleine bewegingsbeperkingen waar je zelf (nog) geen last van hebt maar die het zelf genezend vermogen van het lichaam wel bemoeilijken. Zo worden toekomstige problemen vermeden of tijdig tot een minimum beperkt.

Maak een afspraak